You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <allimages gaicontinue="Cesky_Heralec_mapa_poz_katastru_s_obojim_korytem_Svratky.pdf" />
 </query-continue>
 <query>
  <pages>
   <page pageid="349" ns="6" title="Soubor:Akce Spunt.pdf" />
   <page pageid="538" ns="6" title="Soubor:Andrejka s Baruskou.jpg" />
   <page pageid="536" ns="6" title="Soubor:Aspergeruv syndrom - Neobratnost a poruchy motoriky.pdf" />
   <page pageid="340" ns="6" title="Soubor:Bordel v katastru.jpg" />
   <page pageid="337" ns="6" title="Soubor:Brno-Bohunice a Brno-Stary Liskovec - zmena hranice v roce 2011.jpg" />
   <page pageid="335" ns="6" title="Soubor:Brno-Bohunice a Brno-Stary Liskovec vyvoj hranice mezi nimi od roku 1967 do roku 2011.jpg" />
   <page pageid="486" ns="6" title="Soubor:Brno-Kyjov okres Hodonin.pdf" />
   <page pageid="446" ns="6" title="Soubor:Brno - Renneska trida a okoli - letecky snimek z nedavne doby a stare katastry do roku 1915.jpg" />
   <page pageid="553" ns="6" title="Soubor:Cast moravskeho katastralniho uzemi Javorník nad Veličkou pobliz lokality Kamenna Vrata predana roku 1997 Slovensku.jpg" />
   <page pageid="556" ns="6" title="Soubor:Cast moravskeho katastralniho uzemi Sidonie predana Slovensku.jpg" />
  </pages>
 </query>
</api>