You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query>
  <allredirects>
   <r ns="0" title="Seznam novinářů, wikipedistů, veřejně činných osob a organizací, které zaměňují Čechy a ČR, nebo se projevujících různým šovinismem vůči Moravě a Slezsku" />
   <r ns="0" title="Slezsko (země České republiky)" />
   <r ns="0" title="Země České republiky" />
   <r ns="0" title="Část obce" />
  </allredirects>
 </query>
</api>