Čechizace

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Verze z 30. 3. 2018, 21:55; Kirk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Čechizace (starším pravopisem čechisace) označuje proces počeštění, počešťování. Heslo je významové shodné s výrazem bohemizace (st. bohemisace). Podstatou čechizace je systematická a dlouhodobá snaha o cílené narušování sounáležitosti obyvatel Moravy a Slezska s vlastními zeměmi[1], k čemuž je v současnosti využíváno různých otevřených, či skrytých forem politického a mediálního nátlaku, účelově zneužívajících nejen částečnou lhostejnost, ale v důsledku desítek let šíření lží a dezinformací, také značnou neinformovanost obyvatel těchto zemí. Součástí čechizace je i likvidace snah o obnovu moravské, či moravskoslezské zemské samosprávy, protiprávně zrušené k 1. lednu 1949 komunistickým režimem a odsouzené 9. května 1990 v Usnesení Federálního shromáždění č. 212 „o obnovení moravsko-slezské samosprávy“[2], jakož i opakované odmítání uznání existence moravského a slezského národa. Ozývají se hlasy protestující proti sílící čechizaci projevující se například tím, že je v médiích stále více běžné zařazovat moravské a slezské obce a města záměrně do Čech, což je v rozporu se všemi fakty[3].

Reference

  1. Parlamentní listy - Michek: Proč ta čechizace Moravy?
  2. Usnesení Federálního shromáždění č. 212 „o obnovení moravsko-slezské samosprávy“
  3. O diskriminaci Moravy, další neblahé dědictví totality