Šablona:Šablona/doc

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Vkládání přímého odkazu na šablony, navíc v podobě jako v kódu: {{Šablona}}

Účel

Vhodné používat na začátku dokumentací šablon, aby se výsledný text dal rychle a snadno překopírovat: Usnadní se tím praktické použití té dokumentované šablony do kódu.

Použití

Potřebujete-li v textu diskuse nebo dokumentace zmínit nějakou šablonu zároveň s přímým odkazem na ní, můžete ho zapsat právě pomocí této šablony a jejího prvního parametru: {{Šablona|Rozcestník}}. Výsledkem je přímý odkaz ve tvaru {{Rozcestník}}.

Šablona testuje, zda cílová šablona skutečně existuje, a nevytváří červené odkazy: {{šablona|zaručeně neeexistující}}{{zaručeně neexistující}}.

Přesměrování

Protože se šablona nepoužívá v hlavním prostoru Bomosil, v článcích (není proč), běžně se používá její zkrácené volaní {{tl}}, z anglického template link: odkaz na šablonu.

Druhý parametr

subst

V případě použití druhého parametru "subst" se na úvod textu vypíše povel "subst:" (sloužící při skutečném zadání a uložení k náhradě volání šablony ve zdrojovém kódu stránky jejím aktuálním obsahem): {{šablona|vítejte|subst}}{{subst:vítejte}}.

Následně se zjistí přítomnost třetího parametru a ten se případně použije k zobrazení parametrů substované šablony: {{Šablona|Vítejte|subst|a}}{{subst:Vítejte|a}}.

Vstup do popisované šablony

Je-li druhý parametr jiná hodnota než "subst", uvažuje se tato jako první parametr popisované šablony a tak se i zobrazí: {{šablona|smazat|blábol}}{{smazat|blábol}}.

Ukázka vícera parametrů popisované šablony

Pro předvedení předávání šabloně vícera parametrů, než jen jediného, se tohoto zobrazení dosáhne nepřímo, vložením pomocné šablony {{!}} do textu předávané šablony:

příklad wiki-výsledku v článku
Podrobnější informace naleznete v článcích článek_1 , článek_2 a článek_3.
požadovaný výsledek do dokumentace nebo diskuse
pro copy&paste z psaného textu, jako usnadnění ostatním
{{Podrobně | článek_1 | článek_2 | článek_3}}
kód předváděný dokumentací nebo v diskusi,
nutné escapování
  • {{Šablona |Podrobně | článek_1 <code>{{!}} článek_2 {{!}} článek_3}}</code>

použitím nahrazovací šablony {{!}} (znak |)

  • {{Šablona |Podrobně | článek_1 &#124; článek_2 &#124; článek_3}}

použitím SGML entit &#124; (znak |)

ještě zdrojovější vrstva kódu
pro vytvoření kódu k vložení do dokumentace,
složitější, protože zde dokonce selfreference
  • {{tl |Šablona |Podrobně <code>{{!}} článek_1 {{tl|!}} článek_2 {{tl|!}} článek_3}}</code>

použitím nahrazovacích šablon {{!}} (znak |), {{Šablona}} a pomocí jejího přesměrování {{tl}}

  • {{tl |Šablona |Podrobně &#124; článek_1 &amp;#124; článek_2 &amp;#124; článek_3}}

použitím SGML entit &#124; (znak |) a jejich konstrukcí pomocí &amp; (&)

Všechny parametry předávané popisované šabloně se tedy popíší popisnou šablonou Šablona, té se všechny popisované hodnoty předají skrze popisný druhý parametr, jako text, tedy jako jedna hodnota: článek_1 <code>{{!}} článek_2 {{!}} článek_3</code>

Předvádění pojmenovaných parametrů

Zápis pojmenovaných parametrů podle čísel sice je možný (je-li tak šablona naprogramovaná, aby používala obojí), ale je třeba mít na paměti, že s postupujícím rozkódováváním do příkladů se také mění relativní pozice těchto parametrů!

požadovaný výsledek
do dokumentace nebo diskuse
pro copy&paste z psaného textu,
jako usnadnění ostatním
  • {{Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

použitím dvojitého číslování a nahrazovací šablony {{!}} (znak |)

  • {{Podrobně|2=druhý=článek_2|1=první=článek_1}}

použitím SGML entit &#124; (znak |)

kód předváděný
dokumentací nebo v diskusi,
nutné escapování
  • {{Šablona|Podrobně|2=2=druhý=článek_2<code>{{!}}1=první=článek_1}}</code>

použitím dvojitého číslování, {{!}} a pomocí popisné nahrazovací šablony {{Šablona}}

  • {{Šablona|Podrobně|2&#61;druhý&#61;článek_2&#124;1&#61;první&#61;článek_1}}

použitím entit &#61; (=) a &#124; (|) a jejich konstrukcí pomocí &amp; (&)

ještě zdrojovější vrstva kódu
pro vytvoření kódu k vložení do dokumentace,
složitější, protože zde dokonce selfreference
  • {{tl|Šablona|2=Podrobně<code>{{!}}2=2=druhý=článek_2{{Šablona|!}}1=první=článek_1}}</code>

dvojitým číslováním a šablonami

  • {{tl|Šablona|Podrobně&#124;2&amp;#61;druhý&amp;#61;článek_2&amp;#124;1&amp;#61;první&amp;#61;článek_1}}

entitami