Březová nad Svitavou

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Verze z 19. 4. 2013, 23:32; Kirk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Březová nad Svitavou
celkový pohled ze silnice směrem na Svitavy

celkový pohled ze silnice směrem na Svitavy

Březová nad Svitavou – znak Březová nad Svitavou – vlajka

znakvlajka

status: město
NUTS 5 (obec): CZ0533 505145
kraj (NUTS 3): Pardubický (CZ053)
okres (NUTS 4): Svitavy (CZ0533)
obec s rozšířenou působností: Svitavy
pověřená obec:
historická země: Morava + Čechy
katastrální výměra: 12,70 km²
počet obyvatel:   1765 (k 1.1.2011)
zeměpisná šířka: {{{zem.šíř}}}
zeměpisná délka: {{{zem.dél}}}
nadmořská výška: 383 m
PSČ: 569 02
zákl. sídelní jednotky: 5
části obce: 1
katastrální území: 5
adresa městského úřadu: Městský úřad Březová nad Svitavou
Moravské náměstí 1
569 02  Březová nad Svitavou
starosta / starostka: Mgr. Martin Kiss
Oficiální web: http://www.brezova.cz
E-mail: posta@brezova.cz

Březová nad Svitavou
Red pog.png
Březová nad Svitavou
Březová nad Svitavou, Česká republika

Březová nad Svitavou (německy Brüsau)[1] je malé město po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice, v Pardubickém kraji v okrese Svitavy. V současné době má katastrální výměru 1270 hektarů a 1456 obyvatel. Městem protéká řeka Svitava, která zde zčásti tvoří původní hranici Čech a Moravy. Město je součástí Mikroregionu Svitavsko.

Historie

Město Březová vzniklo kolem roku 1300. Bylo součástí svitavského panství, jež vlastnilo biskupství olomoucké. 1. srpna 1497 král Vladislav II. obci udělil status města. V 16. století nastal díky rozmachu soukenické výroby hospodářský vzestup města. Po roce 1784 zde prosperoval i průmysl lnářský. V polovině 18. století bylo město napojeno na říšskou silnici spojující Prahu a Brno, což přineslo další rozvoj oblasti. 1. ledna 1849 pak do města byla přivedena železniční trať Brno - Česká Třebová. Po poválečném odsunu Němců nastalo ve městě znatelné snížení počtu obyvatel a ekonomický úpadek, cílem politiky bylo dokonce vysídlení a asanování města, což se však nakonec nestalo. V roce 1960 byla k obci připojena tehdejší obec Dlouhá (s místním národním výborem v České Dlouhé) a osada Zářečí (patřící dosud k Brněnci), v letech 1976 - 1990 náleželo celé území Březové nad Svitavou k Brněnci[2]

Po roce 1945 status města zanikl, v roce 1991 o jeho znovuudělení neúspěšně žádali.[3] Další podání žádosti o znovupřidělení statusu města již bylo úspěšné a s účinností od 26. listopadu 1999 je Březová nad Svitavou opět městem.

Členění města

Území města se člení na 5 katastrálních území, která jsou zároveň základními sídelními jednotkami (ZSJ):

Z těchto 5 katastrů se na území Moravy nachází celé katastrální území Moravská Dlouhá, téměř celé katastrální území Březová nad Svitavou a bez svých některých okrajových parcel i téměř téměř celé katastrální území Muzlov a dále malé okrajové části katastrálních území Česká Dlouhá a Zářečí. Pro změnu v Čechách se nachází téměř celá katastrální území Česká Dlouhá a Zářečí, některé okrajové parcely k. ú. Muzlov a nepatrná část k. ú. Březová nad Svitavou.

Vesnice Muzlov v severozápadní části současného katastru města, byla po roce 1948 vysídlena a její území asanováno a zalesněno, a to z důvodu rozšíření ochranného pásma Brněnského vodovodu. Stejný osud měl potkat i samotné město, což však nakonec nebylo realizováno.

Rekonstrukční mapy zemské hranice Čech a Moravy, vztahující se k území města

Vodní zdroj

Na katastru Březové je významné vydatné prameniště podzemních vod. K jejich využití v Muzlově došlo na počátku 20. století. První březovský vodovod pro město Brno byl vybudován v letech 1911 - 1913, což mělo posléze negativní dopad na osudy přilehlého území. Obec Muzlov byla po roce 1948 vysídlena a asanována, podobný osud měl potkat i město Březovou. Tento první březovský vodovod je dodnes funkční technickou památkou.

Současná vodárenská soustava Březová II má (spolu s Vírským oblastním vodovodem a vodovodem Březová I) rozhodující podíl na zásobování obyvatelstva pitnou vodou v Jihomoravském kraji, především pro územní celky Brno-venkov a Brno-město, kde jsou dominantními vodárenskými soustavami a tvoří páteř rozvodného systému s napojeními skupinových a samostatných vodovodů a dále vodovodního systému města Brna.

Pamětihodnosti

Významní rodáci

  • Karel Kořistka (1825–1906) - profesor nižší a vyšší geodézie, rektor ČVUT.

Externí odkazy

Oficiální web města

Reference

  1. http://www.zwittau.de/orte/bruesau/bruesau.htm Brüsau bei Zwittau
  2. KUČA, Karel. Historický lexikon městysů a měst. Praha : Baset, 2006. Kapitola Březová nad Svitavou, s. 115. (čeština) 
  3. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. června 1991 č. 178
  4. informační tabule u rozhledny

Ke stránce

Tato stránka (článek či šablona) z části čerpá z následující verze stránky Březová nad Svitavou, uveřejněné na českojazyčné Wikipedii nebo je z českojazyčné Wikipedie plně převzatá, ale není vyloučeno, že později došlo k jejím úpravám. Text stránky je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití. Výše zmíněná licence, jakož i podmínky užití se však nevztahují na některé zde případně zveřejněné mapy, pokud nepocházejí ze serverů Wikipedie. Pro ty může platit zcela odlišná licence a nebyly součástí původní stránky na českojazyčné Wikipedii.