Diskuse:Jihlava

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Ke katastrálním a pozemkovým úpravám na území Jihlavy

Dne 18. listopadu 2011 jsem katastrálnímu pracovišti v Jihlavě zaslal následující mail:

Dobrý den.

Jsem členem občanského sdružení Moravská národní obec a v jeho rámci se zabývám historií. Měl bych na vás několik dotazů vztahujících se k posunům katastrálních hranic na území statutárního města Jihlavy. Vím, že někdy v letech 1949 - 1953 došlo na území dnešní Jihlavy k úpravám hranice mezi k.ú. Bedřichov a Jihlava (respektive v té době se snad ještě jednalo o úsek hranice s dnes již zrušeným k.ú. Jihlava-Dřevěné Mlýny) a hranice mezi k.ú. Heroltice u Jihlavy a Jihlava, přičemž tyto změn spočívala ve zmenšení k.ú. Bedřichov ve prospěch k.ú. Jihlava (respektive Jihlava-Dřevěné Mlýny) a dále ve zmenšení k.ú. Herotlice u Jihlavy ve prospěch k.ú. Jihlava (respektive opět možná Jihlava-Dřevěné Mlýny). Na území, které bylo připojeno ke k.ú. Jihlava od Bedřichova, se nachází například tyto parcely: 5176/69, 5147/1, 5147/7, či 5147/3. Můžete mi prosím najít ve vlastnických listech těchto parcel (či jiných materiálech), ke kterému datu byly převedeny z k.ú. Bedřichov ke k.ú. Jihlava či Jihlava-Dřevěné Mlýny? Na území dotčeném úpravou hranice mezi k.ú. Heroltice u Jihlavy a Jihlava se nachází minimálně část parcely 5292 a tato parcela v současnosti náleží ke k.ú. Jihlava. V minulosti se na dotčeném území nacházela již urušená parcela č. 499. Můžete mi zjistit, ke kterému datu došlo k této změně? Další posun katastrální hranice se udál již poněkud později a došlo při něm k úpravě hranice mezi k.ú. Heroltice u Jihlavy a k.ú. Hruškové Dvory. Na území připojeném ke k.ú. Hršuškové Dvory se nacházejí parcely 449/20, 449/21, 449/22, 449/2, 449/26, 449/30, 451/3, 452/7 a 452/2. Naopak na území převedeném od k.ú. Hruškové Dvory ke k.ú. Heroltice u Jihlavy se nacházejí parcely 308/2, 311/1, 311/4 a 310/2. Můžete mi prosím vyhledat, ke kterému datu zde došlo ke změně hranice? Jako poslední mě zajímá datum úpravy hranice mezi k.ú. Bedřichov a k.ú. Jihlava. Na dotčeném území se nachází například parcela 6241/6. Vím jen, že ke změně došlo v průběhu 90. let 20. století.

Děkuji. S pozdravem Jiří Vaňáček, Brno-Židenice

V odpovědi mi bylo sděleno následující:

Dobrý den, k hlavním změnám katastrální hranice mezi Jihlavou(k.ú. Dřevěné mlýny),Hruškovými Dvory a Herolticemi došlo v letech 1949 a 1950 při realizaci přídělu. Následně v roce 1950 bylo celé katastrální území Jihlava zaměřeno(všechna katastrální území sloučena do jednoho) a vyhotovena nová katastrální mapa podle instrukce A,kdy byl vyhotoven nový měřický operát, parcely přečíslovány a výměry nově vypočteny. Další změna hranice mezi Bedřichovem a Jihlavou se uskutečnila v roce 1991, kdy část k.ú. Bedřichov přešla do k.ú.Jihlava.(5176/69,5147/1,5147/7,5147/3,6241/6) Jednalo se o areál Jihlavských dřevařských závodů. Hranice mezi Herolticemi a Jihlavou (p.499 -5292) se změnila rovněž v přídělu v roce 1949 ještě před vyhotovením nové mapy v Jihlavě. K úpravě hranic mezi Herolticemi a Hruškovými Dvory došlo při tvorbě nové mapy při Technicko hospodářském mapování v roce 1982. Doufám, že to pro informaci bude stačit. Zdravím, Prchalová Miluše,dokumentace, Katastrální pracoviště Jihlava

Jelikož se paní Prchalová v tomto mailu nevyjádřila ohledně data první úpravy hranice mezi Bedřichovem a Jihlavou, tak jsem si na katastrální pracoviště v Jihlavě dnes zavolal a paní Prchalová mi sdělila, že i k této změně došlo roku 1949 --Kirk (diskuse) 2. 11. 2012, 16:38 (CET)