Diskuse:Ostrý Kámen

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Ke katastrálnímu sloučení Ostrého Kamene roku 1953

Nedávno jsem poslal katastrálnímu úřadu ve Svitavách mail s dotazem, kdy došlo ke změně katastrální hranice mezi k.ú. Karle a Ostrý Kámen, která spočívala v přičlenění části k.ú. Karle k Ostrému Kameni. Zde je celá korespondence, která to do značené míry vyjasnila:


Dobrý den,


přesné datum, kdy ke změně v katastrálním operátu došlo nelze dohledat (v té době nebyla povinnost knihovat). V dokumentaci katastrálního pracoviště Svitavy je uloženo povolení KNV Brno k provedení změny ze dne 29.7.1953, které se opírá o souhlas Ministerstva vnitra se změnou ze dne 3.7.1953. Z uvedeného vyplývá, že ke změně došlo pravděpodobně v měsíci srpnu 1953.


S pozdravem
Ing. Romana Kulhanová
vedoucí oddělení dokumentace
Katastrální pracoviště Svitavy


-----Original Message-----
From: .Svitavy-podatelna
Sent: Friday, November 11, 2011 1:20 PM
To: Kulhanová, Romana
Subject: FW: dotaz na datum změny katastrální příslušnosti-----Original Message-----
Sent: Friday, November 11, 2011 1:09 PM
To: .Svitavy-podatelna
Subject: dotaz na datum změny katastrální příslušnosti


Dobrý den


Zajímám se o historii a záležitosti s ní související řeším jako člen občanského sdružení Moravská národní obec. Někdy v letech 1949 - 1966 došlo k posunu hranice mezi katastrálním územím Ostrý Kámen a Karle, při níž byla menší část k.ú. Karle připojena ke k.ú. Ostrý Kámen. Můžete mi prosím sdělit přesné datum této změny? Jedna z parcel na území dotčeném touto změnou v současném k.ú. Ostrý Kámen má v současnosti číslo 446. Můžete mi prosím v listu vlastnictví této parcely zjistit, ke kterému datu došlo ke změně katastrální příslušnosti? Děkuji.


S pozdravem Jiří Vaňáček, Brno-Židenice

Informace od Štěpána Mlezivy, spoluautora publikace "Historický lexikon městysů a měst"

Ke sloučení obou Ostrých Kamenů mám jen tuto poznámku, kterou Vám dále "rozšifruji" nepublikované územní změny: y/1953 KNV = I/1-045.4-29/7-1953-Ot (SÚA: MV-T) y=značka pro nepublikované právní normy, aby bylo vyhověno způsobu psaní: číslo(částka)/letopočet zkratka právní normy (analogicky jako Č32/1951 U2 apod.) xx. xx. datum sloučení ani nabytí právní moci neuvedeno. Jediné přesné datum je 29. 7. 1953, tj. datum spisu KNV (Brno), v němž konstatuje schválení MV, které Vám mohu ocitovat: Ministerstvo vnitra schvaluje podle §15, odst.3 a podle §18, odst. 1, dekretu pres. rep. č. 121/45 souhlasná usnesení MNV v Ostrém Kameni, okres Svitavy, kraj Brno a MNV Karle, okres Litomyšl, kraj Pardubice, podle něhož se část území obce Karle, ve výměře asi 60 ha připojuje k obci Ostrý Kámen, okres Svitavy, kraj Brno. Touto změnou hranic obcí se mění také hranice okresů Svitavy a Litomyšl a krajů Brno a Pardubice. Ministerstvo vnitra pověřuje zároveň krajský národní výbor v Brně, aby tuto změnu hranic provedl, vyhlásil v úředním listě (ŠM: to se však nestalo) a uvědomil zúčastněné zájemce.