Moravské hnutí

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Moravské hnutí je souhrnný název, používaný po roce 1989 pro moravské organizace a politické strany, které si daly za cíl dosažení obnovy Moravy, co by politického celku ať už nezávislého či autonomního, případně obnovu existence bývalé země Moravskoslezské, která by však nyní byla vybavena rozsáhlou autonomií. Mezi jednotlivými uskupeními, ba i mezi přívrženci jednotlivých uskupení Moravského hnutí se často liší koncepce výsledného stavu. Z hlediska hranic lze konstatovat, že existují dvě hlavní koncepce: přívrženci jedné z nich požadují takřka obnovu hranice mezi Čechami a Moravou, tak jak existovala roku 1948, přívrženci druhé navrhují posunout tuto hranici směrem do Čech. Část přívrženců hnutí zpochybňuje existenci Slezska, co by země České republiky a chce je začlenit do obnovené Moravy. Další přívrženci hnutí (např. Vladimír Kulil z Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění) navrhují vytvořit vedle obnovené Moravy, která by měla poněkud menší rozsah, i zcela novou zemi Moravskoslezskou, která by zahrnovala stávající území Moravskoslezského kraje a dále stávající okres Jeseník (viz: http://www.kirk.webzdarma.cz/Kulil-SUBSIDIARITA_EU_2011.pdf).

Současné organizace spadající do Moravského hnutí