Nový Svět (Studená)

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Verze z 7. 11. 2016, 16:58; Kirk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Nový Svět
charakter sídla: skupina domů
obyvatel: 14 (2016)
domů: 6 (2016)
PSČ: 378 53 a 378 56
součást obce: Studená
okres: Jindřichův Hradec
zemská příslušnost vlastního sídla: Čechy + Morava
katastrální území: Domašín u Studené + Studená
zemská příslušnost celého katastru či katastrů: Čechy + Morava

Nový Svět
Red pog.png
Nový Svět
Jak číst infobox Zdroje k infoboxu a částem obce

Nový Svět je označení skupiny šesti domů rozkládajících se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy a nacházejících se u silnice ze Studené do Domašína a náležejících k obci Studená. Dva nejjižnější domy (čísla popisná 146, 147 a 542) leží na Moravě a náleží do katastrálního území Studená, tři severněji položené domy (čísla popisná 31, 32 a 33) leží v Čechách a náleží do katastrálního území Domašín u Studené. V české části přitom žije 11 obyvatel, v moravské 3[1]. Dopravní značení však nedbá rozdělení zástavby mezi části Studená a Domašín, a všechny domy jsou tak dopravní značkou zařazeny do Domašína, s nimž téměř splývají.

Historický přehled

Rekonstrukce zemské hranice Čech a Moravy v okolí Nového Světa

Zatímco jižní (moravská) část Nového Světa náležela vždy k obci Studená, v jejímž rámci tvořila samostatnou místní část [2] (skupinu domů oddělenou od vlastní osady, mající zvláštní místopisný název, ale bez samostatného číslování domů [3]), náležela severní (česká) část Nového Světa původně ke katastru obce Zahrádky, tvoří s okolní půdou klín Čech, a měla v rámci této obce obdobné postavení místní části [4]. Česká čísla popisná 31 a 32 jsou zakreslena již na mapě katastrálního území Zahrádky z roku 1828 [5] a tvoří vůbec nejstarší část celého Nového Světa, jelikož domy moravské části nejsou vůbec zakresleny na mapě katastrálního území Studená, pocházející z roku 1835 [6]. K 1. lednu 1959 [7] byla česká část Nového Světa spolu se 17 hektary okolní půdy, usnesením krajského národního výboru v Jihlavě ze dne 27. listopadu 1958, připojena ke katastrálnímu území tehdejší obce Domašína. Od 1. ledna 1976 náleží v rámci katastrálního území Domašín u Studené i tato česká část Nového Světa k obci Studená.

Reference

  1. e-mailová odpověď z matriky, zveřejněná v diskusi článku
  2. Statistický lexikon obcí v republice Československé - II. Země Moravskoslezská. Praha : [s.n.], 1934. Kapitola Hlavní část: místní obce, osady a jejich místní části, s. 26. (čeština) 
  3. Statistický lexikon obcí v republice Československé - I. Země Česká. Praha : [s.n.], 1934. Kapitola Úvod., s. IX. (čeština) 
  4. Statistický lexikon obcí v republice Československé - I. Země Česká. Praha : [s.n.], 1935. Kapitola Hlavní část: místní obce, osady a jejich místní části, s. 82. (čeština) 
  5. ÚAZK - Císařské povinné otisky map stabilního katastru: List „IV“ mapy katastrálního území Zahrádky (1828)
  6. ÚAZK - Císařské povinné otisky map stabilního katastru: mapa katastrálního území Studená (1835)
  7. Úřední list republiky Československé, ročník 1959, částka 8, str 140

Ke stránce

Tato stránka (článek či šablona) z části čerpá z následující verze stránky Nový Svět (Studená), uveřejněné na českojazyčné Wikipedii nebo je z českojazyčné Wikipedie plně převzatá, ale není vyloučeno, že později došlo k jejím úpravám. Text stránky je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití. Výše zmíněná licence, jakož i podmínky užití se však nevztahují na některé zde případně zveřejněné mapy, pokud nepocházejí ze serverů Wikipedie. Pro ty může platit zcela odlišná licence a nebyly součástí původní stránky na českojazyčné Wikipedii.