Ostrý Kámen

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Verze z 20. 12. 2012, 13:18; Kirk (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ostrý Kámen (něm. Rausenstein)[1] je malá vesnice tvořící osadu obce Karle. Ostrý Kámen leží asi 4 km západně od Svitav, a jeho katastrální území rozkládající se po obou stranách historické česko-moravské zemské hranice[2][3]rozlohu 375,21 ha. Je zde evidováno 27 adres[4].

Zajímavosti

V české části katastru se nachází větrná elektrárna, zahrnující tři větrné turbíny.

Historický přehled

Vesnice byla dříve administrativně rozdělená na dvě části, které však měly stejný český název Ostrý Kámen. Menší západně položená část patří do Čech, v němčině se označovala jako Böhmisch Rausenstein a tvoří ji popisná čísla 14, 15, 16 a 21. Tato část byla osadou obce Karle a neměla vlastní katastrální území. Větší východně položená část patří na Moravu, německy se označovala jako Mährisch Rausenstein a tvořila samostatnou obec, jejíž katastr měl rozlohu 291 hektarů [5]

Obě části ležely na území největšího německého jazykového ostrůvku na území dnešní České republiky - tzv. Hřebečska. Po Mnichovu byly proto oba Ostré Kameny začleněny do nacistického Německa a roku 1939 v jeho rámci začleněny do nacistické župy Sudetenland jako součást Opavského vládního obvodu. Po skončení druhé světové války se opět staly součástí osvobozeného Československa. V létě roku 1953 [6] došlo k odloučení české části Ostrého Kamene od katastrálního území Karle a jeho sloučení s moravskou částí.

pověsti

  • Utopený klášter[7]
  • Krutost[8]

Mapa zemské hranice

Průběh zemské hranice Čech a Moravy v Ostrém Kameni.

Reference

  1. http://www.zwittau.de/orte/rausenstein/rausenstein.htm Böhmisch und Mährisch Rausenstein
  2. http://www.svitavy.cz/cyklo/zajimavosti.htm
  3. http://www.mapy.cz/#centerX=137610240@centerY=134794496@typ=army2@zoom=13@vizType=none@vizIds=none
  4. http://web.mvcr.cz/adresa/e/karle/ostry.html
  5. http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/ciom/_cio_vp/m2198-1VP_025.jpg.
  6. viz Diskuse:Ostrý Kámen
  7. Šustrová Drahomíra, Svitavské pověsti, Svitavy 1996
  8. Šustrová Drahomíra, Svitavské pověsti, Svitavy 1996

Ke stránce

Tato stránka (článek či šablona) z části čerpá z následující verze stránky Ostrý Kámen, uveřejněné na českojazyčné Wikipedii nebo je z českojazyčné Wikipedie plně převzatá, ale není vyloučeno, že později došlo k jejím úpravám. Text stránky je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití. Výše zmíněná licence, jakož i podmínky užití se však nevztahují na některé zde případně zveřejněné mapy, pokud nepocházejí ze serverů Wikipedie. Pro ty může platit zcela odlišná licence a nebyly součástí původní stránky na českojazyčné Wikipedii.