Původ zeměpisných názvů v Čechách na Moravě a ve Slezsku

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Verze z 26. 11. 2012, 05:15; Dendrofil (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Názvy vyplývají z jazyka užívaného místně v době vzniku názvu a dále doby, kdy vznikly. Jejich etymologický vývoj souvisí do značné míry s důležitostí pojmenování, kontinuitou užívání, změnami v písmu, jazyce a pravopisu, exonymními vlivy. Dalšími faktory jsou změny nařízené vládní či jinou autoritou. Ty jsou typické pro období změn a často měly oslavit aktuálně uznávanou osobnost či ji naopak vymazat z povědomí. Takové nepřirozené změny jsou typické také pro snahu "očistit" jazyk od exonymních prvků a nářečních tvarů. Tento proces započal v 19. století a zcela propukl ve století 20. Jazykovou "očistou" prošlo spoustu zeměpisných názvů především v oblastech dříve jazykově smíšených a nářečně vyhraněných. Z těchto změn čiší jazykový šovinismus typický pro první polovinu 20. století.

Zeměpisné názvy lze obecně rozdělit na

  • odvozené - vycházejí z jiných zeměpisných názvů v místopisu, jsou součástí funkce takového názvu.

a

  • originální - jsou názvy prapůvodní a jejich původ nelze zdůvodnit či dohledat. Pronikají naopak do ostatních místních názvů jako rozlišovače při shodných názvech typicky u obcí.