Program MSA 9.5: Porovnání verzí

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: 1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, vy výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 30…)
 
 
(Není zobrazeno 8 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádka 1: Řádka 1:
1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, vy výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 300 obyvatel, nebo i méně. Vzhledem k případným problémům s hledáním kadidátů do zastupitelstev, považujeme za přijatelný populační limit 300 obyvatel, nicméně nebráníme se diskusi třeba i o populačním limitu 200 obyvatel.
+
''Zde je detailně rozebrán jeden z bodů [[Program Moravskoslezské alternativy|programu Moravskoslezské alternativy]]''
  
2. V tomto programu operujeme sice operujeme s termínem "část obce", niméně nemáme tím na mysli zákonem definovaný sídelní útvar s vlastní řadou čísel popisných, ale prostě jakoukoliv část území obce, jako například ulici, samotu, či skupinu domů.
+
1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, ve výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 300 obyvatel, nebo i méně. Vzhledem k případným problémům s hledáním kadidátů do zastupitelstev, považujeme za přijatelný populační limit 500 obyvatel.
  
3. Požadujeme, aby se samostatnou obcí mohla stát i část obce bez samostatného katastru, pakliže splní výše zmíněný populační limit.
+
2. V tomto programu sice operujeme s termínem "část obce", niméně nemáme tím na mysli zákonem definovaný sídelní útvar s vlastní řadou čísel popisných, ale prostě jakoukoliv část území obce, jako například ulici, samotu, či skupinu domů.  
  
4. Vzhledem k ne vždy optimální péči obce o svoje části požadujeme možnost připojení části obce k území sousední obce a to bez ohledu na počet obyvatel příslušné oddělované části obce.
+
3. Prosazujeme návrat k původní terminologii z doby před zavedením pojmu "část obce". To znamená, aby se sídelní útvary s vlastní řadou čísel popisných označovaly opět termínem '''osada''' a oddělené části těchto osad s vlastním místopisným pojmenováním termínem '''místní část'''.  
  
5. Dále požadujeme uzákonění možnosti, aby obce mohly požadovat restituci svého původního katastrálního území, jaké měly před problematickými změnami z období komunistického režimu, což se týká například obcí sousedících s Brnem v okolí Podkomorských lesů.
+
4. Prosazujeme, aby se samostatnou obcí mohla stát i část obce bez samostatného katastru, pakliže splní výše zmíněný populační limit. V případě obcí, jako je například Rousínov, požadujeme zavedení možnosti rozdělit stávající obce na původní obce, třeba i s historickými katastrálními hranicemi.
 +
 
 +
5. Vzhledem k ne vždy optimální péči obce o svoje části, požadujeme možnost připojení části obce k území sousední obce a to bez ohledu na počet obyvatel příslušné oddělované části obce.
 +
 
 +
6. Dále požadujeme uzákonění možnosti, aby obce mohly požadovat restituci svého původního katastrálního území, jaké měly před problematickými změnami z období komunistického režimu, což se týká například obcí sousedících s Brnem v okolí Podkomorských lesů.

Aktuální verze z 27. 7. 2018, 14:33

Zde je detailně rozebrán jeden z bodů programu Moravskoslezské alternativy

1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, ve výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 300 obyvatel, nebo i méně. Vzhledem k případným problémům s hledáním kadidátů do zastupitelstev, považujeme za přijatelný populační limit 500 obyvatel.

2. V tomto programu sice operujeme s termínem "část obce", niméně nemáme tím na mysli zákonem definovaný sídelní útvar s vlastní řadou čísel popisných, ale prostě jakoukoliv část území obce, jako například ulici, samotu, či skupinu domů.

3. Prosazujeme návrat k původní terminologii z doby před zavedením pojmu "část obce". To znamená, aby se sídelní útvary s vlastní řadou čísel popisných označovaly opět termínem osada a oddělené části těchto osad s vlastním místopisným pojmenováním termínem místní část.

4. Prosazujeme, aby se samostatnou obcí mohla stát i část obce bez samostatného katastru, pakliže splní výše zmíněný populační limit. V případě obcí, jako je například Rousínov, požadujeme zavedení možnosti rozdělit stávající obce na původní obce, třeba i s historickými katastrálními hranicemi.

5. Vzhledem k ne vždy optimální péči obce o svoje části, požadujeme možnost připojení části obce k území sousední obce a to bez ohledu na počet obyvatel příslušné oddělované části obce.

6. Dále požadujeme uzákonění možnosti, aby obce mohly požadovat restituci svého původního katastrálního území, jaké měly před problematickými změnami z období komunistického režimu, což se týká například obcí sousedících s Brnem v okolí Podkomorských lesů.