Program MSA 9.5: Porovnání verzí

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: 1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, vy výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 30…)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, vy výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 300 obyvatel, nebo i méně. Vzhledem k případným problémům s hledáním kadidátů do zastupitelstev, považujeme za přijatelný populační limit 300 obyvatel, nicméně nebráníme se diskusi třeba i o populačním limitu 200 obyvatel.
 
1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, vy výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 300 obyvatel, nebo i méně. Vzhledem k případným problémům s hledáním kadidátů do zastupitelstev, považujeme za přijatelný populační limit 300 obyvatel, nicméně nebráníme se diskusi třeba i o populačním limitu 200 obyvatel.
  
2. V tomto programu operujeme sice operujeme s termínem "část obce", niméně nemáme tím na mysli zákonem definovaný sídelní útvar s vlastní řadou čísel popisných, ale prostě jakoukoliv část území obce, jako například ulici, samotu, či skupinu domů.
+
2. V tomto programu operujeme sice operujeme s termínem "část obce", niméně nemáme tím na mysli zákonem definovaný sídelní útvar s vlastní řadou čísel popisných, ale prostě jakoukoliv část území obce, jako například ulici, samotu, či skupinu domů.  
  
3. Požadujeme, aby se samostatnou obcí mohla stát i část obce bez samostatného katastru, pakliže splní výše zmíněný populační limit.
+
3. Požadujeme návrat k původní terminologii z doby před zavedením pojmu "část obce". To znamená, aby se sídelní útvary s vlastní řadou čísel popisných označovaly opět termínem '''osada''' a oddělené části těchto osad s vlastním místopisným pojmenováním termínem '''místní část'''. Požadujeme, aby vymezení stávajících základních sídelních jednotek bralo v potaz i tyto místní části.
  
4. Vzhledem k ne vždy optimální péči obce o svoje části požadujeme možnost připojení části obce k území sousední obce a to bez ohledu na počet obyvatel příslušné oddělované části obce.
+
4. Požadujeme, aby se samostatnou obcí mohla stát i část obce bez samostatného katastru, pakliže splní výše zmíněný populační limit.
  
5. Dále požadujeme uzákonění možnosti, aby obce mohly požadovat restituci svého původního katastrálního území, jaké měly před problematickými změnami z období komunistického režimu, což se týká například obcí sousedících s Brnem v okolí Podkomorských lesů.
+
5. Vzhledem k ne vždy optimální péči obce o svoje části požadujeme možnost připojení části obce k území sousední obce a to bez ohledu na počet obyvatel příslušné oddělované části obce.
 +
 
 +
6. Dále požadujeme uzákonění možnosti, aby obce mohly požadovat restituci svého původního katastrálního území, jaké měly před problematickými změnami z období komunistického režimu, což se týká například obcí sousedících s Brnem v okolí Podkomorských lesů.

Verze z 10. 7. 2016, 15:14

1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, vy výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 300 obyvatel, nebo i méně. Vzhledem k případným problémům s hledáním kadidátů do zastupitelstev, považujeme za přijatelný populační limit 300 obyvatel, nicméně nebráníme se diskusi třeba i o populačním limitu 200 obyvatel.

2. V tomto programu operujeme sice operujeme s termínem "část obce", niméně nemáme tím na mysli zákonem definovaný sídelní útvar s vlastní řadou čísel popisných, ale prostě jakoukoliv část území obce, jako například ulici, samotu, či skupinu domů.

3. Požadujeme návrat k původní terminologii z doby před zavedením pojmu "část obce". To znamená, aby se sídelní útvary s vlastní řadou čísel popisných označovaly opět termínem osada a oddělené části těchto osad s vlastním místopisným pojmenováním termínem místní část. Požadujeme, aby vymezení stávajících základních sídelních jednotek bralo v potaz i tyto místní části.

4. Požadujeme, aby se samostatnou obcí mohla stát i část obce bez samostatného katastru, pakliže splní výše zmíněný populační limit.

5. Vzhledem k ne vždy optimální péči obce o svoje části požadujeme možnost připojení části obce k území sousední obce a to bez ohledu na počet obyvatel příslušné oddělované části obce.

6. Dále požadujeme uzákonění možnosti, aby obce mohly požadovat restituci svého původního katastrálního území, jaké měly před problematickými změnami z období komunistického režimu, což se týká například obcí sousedících s Brnem v okolí Podkomorských lesů.