Program MSA 9.5

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Zde je detailně rozebrán jeden z bodů programu Moravskoslezské alternativy

1. Stávající populační limit pro vznik nové obce, ve výši 1000 obyvatel, považujeme za přehnaný, jelikož existuje celá řada obcí, které mají třeba i 300 obyvatel, nebo i méně. Vzhledem k případným problémům s hledáním kadidátů do zastupitelstev, považujeme za přijatelný populační limit 300 obyvatel, nicméně nebráníme se diskusi třeba i o populačním limitu 200 obyvatel.

2. V tomto programu operujeme sice operujeme s termínem "část obce", niméně nemáme tím na mysli zákonem definovaný sídelní útvar s vlastní řadou čísel popisných, ale prostě jakoukoliv část území obce, jako například ulici, samotu, či skupinu domů.

3. Požadujeme návrat k původní terminologii z doby před zavedením pojmu "část obce". To znamená, aby se sídelní útvary s vlastní řadou čísel popisných označovaly opět termínem osada a oddělené části těchto osad s vlastním místopisným pojmenováním termínem místní část. Požadujeme, aby vymezení stávajících základních sídelních jednotek bralo v potaz i tyto místní části.

4. Požadujeme, aby se samostatnou obcí mohla stát i část obce bez samostatného katastru, pakliže splní výše zmíněný populační limit. V případě obcí, jako je například Rousínov, požadujeme zavedení možnosti rozdělit stávající obce na původní obce, třeba i s historickými katastrálními hranicemi.

5. Vzhledem k ne vždy optimální péči obce o svoje části požadujeme možnost připojení části obce k území sousední obce a to bez ohledu na počet obyvatel příslušné oddělované části obce.

6. Dále požadujeme uzákonění možnosti, aby obce mohly požadovat restituci svého původního katastrálního území, jaké měly před problematickými změnami z období komunistického režimu, což se týká například obcí sousedících s Brnem v okolí Podkomorských lesů.