Historie verzí stránky „Soubor:Nemecke provincie v Cechach na Morave a ve Slezsku vytvorene na podzim 1918.jpeg“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 2. 2014, 21:56Kirk (diskuse | příspěvky). . (225 bajtů) (+225). . (Mapa sudetoněmeckých provincií, vytvořených na podzim 1918 v pohraničí Čech, Moravy a Slezska. Mapa pochází z knihy "Nezapomenutelná vlast Sudetenland" ISBN 978-80-905310-3-1, v níž je uveřejněna na straně 66.)