Bomosil:Portál BOMOSIL - O Čechách, Moravě a Slezsku

Z BOMOSIL - o Čechách, Moravě a Slezku
Přejít na: navigace, hledání

Vítejte na wikiprojektu BOMOSIL!

Seznámení s wikiprojektem

Tento projekt, využívající software Mediawiki, byl spuštěn Jiřím Vaňáčkem 14. srpna 2012. Na rozdíl od Wikipedie si tento projekt neklade za cíl zmapovat a popsat všechna témata. Platí zde, že stránky tohoto wikiprojektu nemůže editovat kdokoliv, ale pouze editor schválený autorem projektu. Cílem tohoto opatření je eliminovat případy škodlivých editací, jež by snížily hodnotu tohoto nového projektu. Chci, aby se tento projekt vyvaroval všech nešvarů a chyb, kterými se doslova hemží českojazyčná verze Wikipedie a aby poskytoval co nejpřesnější a nejpravdivější informace. Rozhodně považuji za velice škodlivé cenzurování informací na wikipedii, jestliže se prý "jedná o vlastní výzkum", pod který tamní správcovská klika zahrnuje snad vše, o čem se nepíše v knihách nebo článcích, i když existují mapy či dokumenty, které pravdivost předkládaných informací potvrzují. Přesto lze přiznat českojazyčné Wikipedii nezpochybnitelnou hodnotu a je to jeden z důvodů, proč jsou na Bomosila přebírány z českojazyčné Wikipedie některé články třeba v upravené či doplněné podobě a proč se zde vyskytují obdobné šablony. Hlavním záměrem wikiprojektu Bomosil je poskytování informací, které českojazyčná wikipedie, vinou zásahů tamní správcovské kliky, nehodlá vůbec poskytovat. Pokud nebude uvedeno jinak, zobrazují zde prezentované mapy, rekonstruující zemské hranice, stav platný ke 31. prosinci 1948 (to v případě hranice mezi Čechami a Moravou) či ke 30. listopadu 1928 (to v případě hranice mezi Moravou a Slezskem). Nevylučuji případné drobné nepřesnosti na těchto mapách, ale vynasnažím se předkládat zde mapy, které co nejpřesněji zobrazují hranice, tak jak jsou zakreslené na dobových mapách a případné zjištěné nepřesnosti budu opravovat. Hranici existující ve středověku zde na mapách řešit raději moc nechci, protože pravděpodobně nikdy nebudou k dispozici dostatečně přesné mapy, které by podávaly o ní přehled. Budete-li mít připomínky k tomuto projektu, můžete mi poslat mail na jivanacek(zavináč)centrum(tečka)cz. Uvítám jakékoliv podnětné připomínky či návrhy nebo kritiku, i nabízenou podporu pro tento projekt.

Na českojazyčné Wikipedii se mě nelíbí také dvojí metr jejích správců, kdy například někteří přispěvovatelé z Čech smějí v diskusích bezostyšně urážet Moravu a Moravany a pokud jim my nastavíme zrcadlo, tak se to tamním správcům při jejich ničím neopodstatněné povýšenosti a pýše nelíbí a následně vůči nám používají šikanu ve formě různě dlouhých bloků... U mě tím dotyční správci či hulváti klesli až na samé lidské dno. Toto jejich chování vůči nám je, spolu s přetrvávající snahou jedinců a organizací označovat v médiích celé území České republiky jako Čechy, stejně jako nezájem řady nakladatelství a autorů respektovat Moravu v jejích zemských hranicích, jedním z dokladů přetrvávající diskriminace Moravy. Ale to zde píšu jen na okraj, aby bylo jasné, co mě na českojazyčné wikipedii vadí (a vlastně nejen na ni) a jistě nejen mě.

K logu wikiprojektu BOMOSIL

A proč jsem si vybral za logo tento, pro někoho možná prapodivně upravený znak České republiky, doplněný o název projektu? No je to proto, že stávající velký znak České republiky nereprezentuje jednotlivé historické země zcela optimálním způsobem. Ono tzv. České Slezsko zahrnuje převážně oblasti, které historicky náleží k Hornímu Slezsku, jehož znakem však není vpravo hledící černobílá orlice s červeným zobákem, jazykem a drápy a se zlatou korunkou, nýbrž vpravo hledící zlatá orlice v modrém poli. Naopak již zmíněná vpravo hledící černobílá orlice je historickým znakem Dolního Slezska a znakem celého někdejšího Rakouského Slezska a později Československého Slezska se stala až dodatečně. Dodávám, že k Dolnímu Slezsku patří z území České republiky pouze necelý okres Jeseník a malá slezská část okresu Bruntál. Vzhledem k tomuto nepoměru považuji takřka za nehoráznost, že znak současné České republiky nezahrnuje hornoslezskou orlici a naopak obsahuje dva české lvy. To jsou tedy důvody, proč jsem do loga umístil tento upravený znak, jehož autorem je moravský wikipedista Magairlin.

Podmínky pro udělení editorských práv

  1. Nepřichází v úvahu, aby se zde kdokoliv vyjadřoval o České republice jako "o Čechách". Také nepřipadá v úvahu, aby zde všichni obyvatelé České republiky byli označování jako Češi. Má-li některý editor potřebu označit obyvatelstvo České republiky jedním termínem, nechť použijí termíny "obyvatelstvo České republiky", "občané České republiky" nebo "státní příslušníci České republiky". Nerespektování této zásady by bylo ostatně v rozporu s výsledky sčítání lidu jakož i jistých pasáží Listiny práv a svobod.
  2. Bezpodmínečné respektování existence té části Slezska, která se nachází v České republice, jakož i respektování existence Čech a Moravy. A pokud jde o vymezení této části Slezska, tak jeho hranice je zde pojata striktně dle vymezení hranice mezi Moravou a Slezskem, platné do roku 1928, s tím, že k Moravě náleží i území. tzv. Moravských enkláv ve Slezsku, které ostatně nikdy nebyly plně začleněny do Slezska. Do relevantních článků lze pouze napsat, do kdy se velká část tohoto Slezska počítala k Moravě, případně, že toto Slezsko nárokuje pro Moravu značná část přívrženců Moravského hnutí. Ať mi to moji přátelé, známí a kolegové z Moravského hnutí prominou, ale zpochybňování existence tohoto Slezska či jeho posledních hranic by bylo popřením jeho dějin a navíc by se mohlo dotknout cítění minimálně části jeho obyvatelstva, což považuji za morálně neospravedlnitelné zvlášť když vezmu v potaz, že by se mezi našimi Slezany mohli najít potenciální spojenci, kteří jsou dle mého názoru přístupem části Moravského hnutí spíše odrazováni.
  3. Z důvodu kontroverznosti se zakazuje používat v názvech článků výrazu "Česko", přičemž se tento termín může na Bomosilovi vyskytnout ve větě typu: "O České republice se mluví a píše také jako o Česku". Když chtějí autoři článků zmínit Českou republiku v historických souvislostech, není jistě žádný problém napsat formulaci např. "...na území dnešní České republiky..." apod. Jedinou výjimkou je rozcestníkový článek Česko.
  4. Píší-li autoři článků o různých osobnostech, je třeba jim dávat taková adjektiva, která respektují jednotlivé země. Tedy "Janáček byl moravský skladatel", "Vladmimír Menšík byl moravský herec" a není možné pro ně používat adjektivum "český", jestliže z Čech nepocházejí nebo nemají s Čechami nějakou souvislost. Jestliže se ví, že se ta a ta osobnost považuje za Čecha, není jistě žádný problém napsat "moravský skladatel české národnosti" apod. Nevidím problém ani v tom, aby někdo napsal například "osobnost z České republiky".

Zásady editace na wikiprojektu BOMOSIL

Nekonvenčnost a editování s rozumem. Důraz je kladen na pravdivost a přesnost informací. To, že je něco v nějaké knize ještě neznamená, že je to skutečně pravdivá či bezchybná informace. Nepřipadá v úvahu, aby zde byly trvale zachovávány nepřesné informace. Jakmile se najde zdroj, který zpochybní pravdivost zde uváděné informace, je nutno článek opravit. BOMOSIL nezavrhuje vlastní výzkum ani syntézu informací, jestliže lze vloženou informaci vyvodit z doložených zdrojů (viz Bomosil:Pravdivost a ověřitelnost). Editoři smějí používat jako zdroje například i různé dosud nepublikované archiválie či informace z katastrálních úřadů.

Autorská práva

Texty na Bomosilovi jsou obvykle uvolněny k užití pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported.

Pokud jde o obrázky, stav ochrany jejich autorských práv musí být jednoznačně uveden přímo u každého z nich, tam ho hledejte. Za dodržování autorských práv textů i obrázků je vždy zodpovědný konkrétní vkladatel.

Mapy s licencí "Some rights reserved"

Mapy zveřejněné pod licencí "Some rights reserved" není bohužel možné zveřejnit pod svobodnou licencí, tudíž je není možné upravovat, ani používat komerčně, ale můžete je využívat soukromě nebo si dle nich vytvořit vlastní mapy.

Znovunačtení stránky

V případě potíží stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+r.